• Screenshoot 5
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачите на комуналните дејности на Организацијата на работодавачите на Македонија склучен е Колективен договор за комуналните дејности на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 5
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачите на комуналните дејности на Организацијата на работодавачите на Македонија склучен е Колективен договор за комуналните дејности на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 5
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачите на комуналните дејности на Организацијата на работодавачите на Македонија склучен е Колективен договор за комуналните дејности на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 5
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачите на комуналните дејности на Организацијата на работодавачите на Македонија склучен е Колективен договор за комуналните дејности на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 5
  16 Пон

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачи од заштитните друштва на Република Македонија при организацијата на работодавачи на Р.М. склучувват Колективен договор за заштитните друштва на Македонија.

  Прочитај...
 • Screenshoot 1
  16 Пон

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачи од заштитните друштва на Република Македонија при организацијата на работодавачи на Р.М. склучувват Колективен договор за заштитните друштва на Македонија.

  Прочитај...
 • Screenshoot 5
  16 Пон

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачи од заштитните друштва на Република Македонија при организацијата на работодавачи на Р.М. склучувaат Колективен договор за заштитните друштва на Македонија.

  Прочитај...
 • Screenshoot 2
  5 Сре

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението хотели,ресторани и кафетерии - ХОТАМ.При Организацијата на Работодавачи на Македонија ОРМ склучувaат Колективен договор за угостителство на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 3
  5 Сре

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението хотели,ресторани и кафетерии - ХОТАМ.При Организацијата на Работодавачи на Македонија ОРМ склучувaат Колективен договор за угостителство на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 4
  5 Сре

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението хотели,ресторани и кафетерии - ХОТАМ.При Организацијата на Работодавачи на Македонија ОРМ склучувaат Колективен договор за угостителство на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 5
  5 Сре

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението хотели,ресторани и кафетерии - ХОТАМ.При Организацијата на Работодавачи на Македонија ОРМ склучувaат Колективен договор за угостителство на Република Македонија

  Прочитај...
  Мај 5, 2015  

Претседателството на СУТКОЗ, за празникот 1 Мај

Претседателството на СУТКОЗ, за празникот 1 Мај , активностите ги насочи кон своите членови - претпријатијата кои работеа тој ден, а на затекнатите вработени им врачија маица со логото на СУТКОЗ - честитајки им го празникот - 1 Мај, Ден на трудот.

Мај 5, 2015
  Октомври 24, 2014  

Синдикални Спортски Игри „Комуналијада„

Kако и секоја година,така и оваа,со цел задржување и продолжување на традицијата,дружењето,заедништвото,се одржаа 21-те Синдикални Спортски Игри „Комуналијада„ во хотел Десарет,во Охрид,во период од 16-19.10.2014 година.На Комуналијадата како учесници се јавија вработените од комуналните и другите претпријатија од земјата,каде што уште еднаш покажаа меѓусебна колегијалност,фер-плеј и посебен натпреварувачки дух.

Повеќе..

Октомври 24, 2014
  Септември 29, 2014  

Колективен Договор за Заштитните Друштва на Македонија

Во рамките на стратегијата на Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) за развој на социјалниот дијалог и доуредување на правата и обврските на вработените на 25.9.2014, во просториите на ССМ потпишан е колективен договор за заштитни друштва од страна на Синдикатот на работниците од угостителството, туризмот, комунално- станбено стопанство, занаетчиство и заштитни друштва на Македонија (СУТКОЗ) и Заедниците на заштитни друштва на Македонија (ЗАПОВИМ) при Организацијата на работодавачите на Македонија (ОРМ).

Повеќе..

Септември 29, 2014
  Септември 15, 2014  

Зајакнување на капацитетите на синдикалните лидери и активисти

Освен на меѓународни,Суткоз преку Претседателот и членовите на Претседателството ,е секако присутен на домашната сцена преку одржување на редовни едукации,семинари,работилници,состаноци ,а се‘ во интерес на подобрување на заштитата на работниците и нивните права кои се реглулираат преку колективни договори како на ниво на работодавач ,така и на ниво на гранка,со кои се избегнуваат сите недоречености во однос на правата и обврските на работниците,но и на работодавачите. Таков беше Семинарот кој се одржа во хотел Романтик во Велес,од 10-11.09.2014 г.,со поддршка на фондацијата Фридрих Еберт на кој главна тема беше: „Зајакнување на капацитетите на синдикалните лидери и активисти„,а на која излагање на таа тема имаше проф.д-р.Константин Петковски,редовен професор на Универзитетот Св.Климент Охридски во Битола,кој воедно е и долгогодишен соработник на синдикатите.

Септември 15, 2014
  Септември 10, 2014  

Суткоз како членка на EPSU (Europian Federation od Public Servis Unions),ILO (International Labour Organization)

Суткоз како членка на EPSU (Europian Federation od Public Servis Unions),ILO (International Labour Organization) редовно е во тек со случувањата во работничките синдикати,остварувањето или кршењето на нивните права, на европско па и на светско ниво.Постојано добиваме важни информации и новости,како и покани за средби на кои се дискутира околу завземање стратегија за справување со проблемите. Една таква конференција се одржа од 08-10 септември во Будимпешта,Република Унгарија,на која учество зема и Претседателот на Суткоз на РМ ,каде што дел од темите беа: Регрутирање и организирање на членовите на синдикатот - Европски искуства , Интеграција на синдикатите на CEWB(Central Europe and Western Balkan) регионот во EPSU,како и активности за регрутирање и организирање на членовите во синдикати,стратегии,искуства,политики итн.

Септември 10, 2014