Image

      XXII- те спортски игри и средби на синдикатот на СУТКОЗ се доволно добра потврда за тоа. Дваесет и втората "Комуналијада" се одржа и годинава во Охрид, во хотел Десарет, од 13-ти до 16-ти Јуни 2015 година. За разлика од минатата година, бројот на учесниците беше зголемен, а со тоа и конкуренцијата и натпреварувачкиот дух, но и задоволството при секојдневното дружење надвор од спортските терени. Беа поканети и претставници од сродните синдикати од балканските простори, но заради работни обврски присуствуваа само претставниците од Србија и Босна и Херцеговина.

      Игрите свечено ги отвори претседателот , м-р. Дарко Димовски.Ги поздрави сите учесници и гости и им посака спортско и фер натпреварување. Екипите кои учествуваа на игрите се натпреваруваа во неколку спортски дисциплини - мал фудбал, кошарка, шах, стрелаштво, пинг-понг, пикадо, влечење јаже, куглање - како и во неколку работни дисциплини - аранжирање на свежо цвеќе, миење на јавни површини, монтирање на водомер , обележување на коловоз и изнесување на смет.

       По завршувањето на натпреварувањата, на завршната свечена вечера, се доделуваа благодарници, дипломи и пехари за учесниците, како спомен на уште едно заедничко дружење.Комуналијада 2015 Хотел Десарет Охрид

Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада

Отворање на 22-рата КОМУНАЛИЈАДА

Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада

Натпреварување во различни спортови

Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада

Доделување пехари за најдобите

Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада

Прослава и дружење

Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада Спортски игри Комуналијада